Infolinia

OPTYKA MYŚLIWSKA


OPTYKA MYŚLIWSKA | TERMOWIZORY | NOKTOWIZORY

 

DOCTER MEOPTA AIMPOINT SWAROVSKI BURRIS ZEISS DELTA OPTICAL STEINER DIPOL PULSAR YUKON


Polityka prywatności

 1. Sprzedawca podejmuje czynności zabezpieczające w celu zapewnienia poufności danych przekazywanych przez Kupujących (zarówno danych osobowych, jak i danych nie będących danymi osobowymi).
 2. Dane osobowe Kupujących przetwarzane są z zastosowaniem wymaganych przepisami prawa środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ich ochronę; chronione są przed dostępem osób nieupoważnionych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Aby w pełni korzystać z wszystkich funkcjonalności Sklepu, Kupujący zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu dostawy (jeśli jest inny, niż adres zamieszkania), adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych w postaci: imienia i nazwiska, adresu, adresu dostawy (jeśli jest inny, niż adres zamieszkania), adresu poczty elektronicznej, uniemożliwia dokonanie zamówienia.
 4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem Sklepu jest JAROSŁAW DUBROWNIK prowadzący działalność gospodarczą pod firmą JAROSŁAW DUBROWNIK z siedzibą w PABIANICACH 95-200, przy ul. 20-GO STYCZNIA 145K, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 771-010-49-42 , REGON: 470845302. Nr rejestracyjny bazy w GIODO 3210115.
 5. Dane osobowe Kupujących przetwarzane są w celu realizacji umowy, a także w celu podjęcia działań niezbędnych przed zawarciem umowy.
 6. Dane osobowe Kupujących nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, chyba że Kupujący upoważni Sprzedawcę do ich udostępniania.
 7. Postanowienia punktu 6 nie dotyczą udostępnienia danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu dostawy, numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej przewoźnikowi (firmie kurierskiej) w celu wykonania transportu zamówionego towaru.
 8. Dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sprzedawcę, gdy obowiązek udostępnienia będzie spoczywał na Sprzedawcy z mocy obowiązującego prawa.
 9. Kupujący w każdym momencie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 10. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 11. Sklep dla prawidłowego działania korzysta z plików cookies, dlatego warunkiem korzystania ze Sklepu jest wyrażenie zgody (lub braku zgody) na korzystanie z plików cookies oraz włączenie (lub wyłączenie) funkcji obsługi tych plików w przeglądarce internetowej. Korzystanie z oprogramowania lub funkcji komputera powodującej blokowanie plików cookies (np. programy antywirusowe, funkcje przeglądarek internetowych, funkcje zabezpieczeń) wyłącza możliwość prawidłowego korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu
 12. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Kupującego i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich w urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies znajdują się na stronie Sklepu.
 13. Podmiotem zamieszczającym w urządzeniu końcowym Kupującego pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Sprzedawca.
 

129 | 95 | 4